Kansleri Logo

markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma

markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma on yksi yrityksen tärkeimmistä työkaluista, koska se määrittää yrityksen markkinointitavoitteet ja -strategiat.

Se on keskeinen osa yrityksen liiketoimintasuunnitelmaa, joka auttaa yritystä saavuttamaan sen tavoitteet.

Mikä on markkinointisuunnitelma?

Markkinointisuunnitelma on dokumentti, joka sisältää yrityksen markkinointistrategian ja -toimenpiteet.

Sen tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja arvioida markkinointitoimintoja, jotka johtavat yrityksen tuotteiden tai palvelujen kysynnän kasvuun ja lopulta yrityksen menestykseen.

Markkinointisuunnitelma auttaa yritystä ymmärtämään paremmin sen kohdemarkkinat, kilpailijat, asiakkaat ja muut tekijät, jotka vaikuttavat sen liiketoimintaan.

Markkinointisuunnitelmaan kuuluu tyypillisesti:

 1. Yhteenveto: Tämä on lyhyt yhteenveto markkinointisuunnitelmasta, joka sisältää yrityksen tavoitteet ja strategiat.
 2. Markkinointitavoitteet: Tässä osassa määritellään tarkasti, mitä yritys aikoo saavuttaa markkinointitoiminnallaan. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi tietyn myynnin saavuttaminen, markkinaosuuden kasvattaminen tai uusien asiakkaiden hankkiminen.
 3. Kohdemarkkinat: Tässä osassa määritellään, keitä yritys aikoo palvella. Kohdemarkkinat määritellään yleensä demografisten, psykografisten, maantieteellisten ja käyttäytymistä koskevien tietojen perusteella.
 4. SWOT-analyysi: Tässä osassa analysoidaan yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. SWOT-analyysi auttaa yritystä tunnistamaan sen kilpailuedut ja strategiat niiden hyödyntämiseksi.
 5. Kilpailijoiden analyysi: Tässä osassa yritys analysoi sen kilpailijoita ja niiden strategioita, jotta se voi erottautua niistä.
 6. Markkinointistrategia: Tässä osassa määritellään, miten yritys aikoo saavuttaa markkinointitavoitteensa. Strategia voi sisältää esimerkiksi tuotestrategian, hintastrategian, jakelu- tai sijaintistrategian ja viestintästrategian.
 7. Budjetti: Tässä osassa määritellään, kuinka paljon rahaa yritys aikoo käyttää markkinointiin. Budjetin pitäisi olla realistinen ja sen pitäisi sisältää kaikki markkinointikustannukset.
 8. Seuranta ja arviointi: Lopuksi, markkinointisuunnitelman pitäisi sisältää suunnitelma siitä, miten yritys aikoo seurata ja arvioida markkinointistrategiansa tehokkuutta. Seuranta ja arviointi ovat välttämättömiä, jotta yritys voi tehdä tarvittavat muutokset ja parannukset.

Yrityksen markkinointistrategian erityisten taktiikoiden osalta mallissa käsitellään vain hakukoneoptimointistrategiaa, mutta voit tietysti laajentaa tätä osiota ja keskustella kaikista muista strategioista, joita varten haluat laatia täydellisen markkinointisuunnitelman.

Digitaalinen Markkinointisuunnitelma vs Perinteinen Markkinointisuunnitelma

Digitaalinen markkinointisuunnitelma eroaa perinteisestä markkinointisuunnitelmasta monin tavoin. Vaikka molemmat suunnitelmat sisältävät samoja perusosia, kuten tavoitteet, kohdemarkkinat, strategiat ja budjetin, digitaalisen markkinointisuunnitelman painopiste on online-markkinointikanavissa ja -tekniikoissa.

Digitaalinen markkinointisuunnitelma sisältää yleensä seuraavat lisäelementit:

 1. SEO-strategia: Tämä on suunnitelma siitä, miten yritys aikoo parantaa sen verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa.
 2. Sosiaalisen median strategia: Tämä on suunnitelma siitä, miten yritys aikoo käyttää sosiaalista mediaa tavoittaakseen ja sitouttaakseen asiakkaita.
 3. Sähköpostimarkkinointistrategia: Tämä on suunnitelma siitä, miten yritys aikoo käyttää sähköpostia markkinointiin, mukaan lukien uutiskirjeet, sähköpostikampanjat ja automatisoitu sähköpostimarkkinointi.
 4. Mobiilimarkkinointistrategia: Tämä on suunnitelma siitä, miten yritys aikoo hyödyntää mobiiliteknologiaa, kuten mobiilisovelluksia ja tekstiviestejä, markkinoinnissaan.
 5. Analytiikka ja tietojen analysointi: Koska digitaalinen markkinointi tuottaa suuren määrän tietoja, digitaalisen markkinointisuunnitelman pitäisi sisältää suunnitelma siitä, miten yritys aikoo kerätä, analysoida ja hyödyntää tätä tietoa.

Lopuksi, digitaalisen markkinointisuunnitelman luominen edellyttää jatkuvaa oppimista ja sopeutumista, koska digitaalisen markkinoinnin ala muuttuu jatkuvasti.

Se edellyttää uusimpien trendien ja tekniikoiden seuraamista, jotta yritys voi pysyä kilpailukykyisenä ja saavuttaa markkinointitavoitteensa.

Vaikka perinteisen markkinointisuunnitelman luominen vaatii myös jatkuvaa päivitystä ja mukautumista, digitaalisen markkinointisuunnitelman luomisessa tämä korostuu entisestään johtuen teknologian nopeasta kehityksestä ja muutoksesta.

Kansleri auttaa onnistumaan digimarkkinoinnissa

Ulkoista yrityksesi koko Digimarkkinointi hintaan 1650€ / kk + alv

Sinulle, joka haluat ulkoistaa kaiken yrityksesi digimarkkinoinnin yhdelle taholle. Palveluun kuuluu koko Kanslerin henkilöstön osaaminen

LUE LISÄÄ DIGIMARKKINOINNISTA